Sfinţii Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, în fața crucificării: „Ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul îşi va pierde?”

Spread the love

Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 3 martie. Sfinţii Mucenici prăznuiţi astăzi au trăit în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305). Erau ostaşi şi prieteni apropiaţi ai Sfântului Mucenic Teodor Tiron, pomenit la 17 februarie. După mucenicescul sfârşit al Sfântului Tiron, în cetatea Amasiei, Sfinţii Eutropie, Cleonic şi Vasilisc au rămas în temniţă pentru Hristos. Vasilisc era şi nepot al Sfântului Teodor, iar Eutropie era frate cu Cleonic şi erau de neam din Capadocia. Guvernatorul oraşului Amasea din Capadocia a cerut celor trei prizonieri să renunţe la credinţa creştină.

Sfântul Eutropie a fost adus din închisoare în faţa guvernatorului atunci când acesta se afla la masă şi a fost rugat să jertfească zeilor spre învăţătura poporului. La acest îndemn Sfântul Eutropiu răspunse: „Necredinciosule, voieşti ca în turma lui Hristos să fiu povăţuitor al pierzării? Să nu fie una ca aceea, pentru că grăieşte Domnul meu: De va sminti cineva pe unul din cei mici, care cred în Mine, mai bine este să-şi lege o piatră de moară de grumazi şi să se înece în adâncul mării. Şi iarăşi zice: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona, căci ce împărtăşire este luminii cu întunericul? Sau ce legătură are Biserica lui Dumnezeu cu idolii?”. (Vieţile Sfinţilor)

A fost rugat atunci doar să spună înaintea poporului că s-a închinat zeilor, iar apoi să se roage Dumnezeului său precum voieşte şi pentru această mărturie mincinoasă ar fi primit mult aur şi argint şi haine scumpe. Sfântul mucenic s-a împotrivit spunând că scris este: „Ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul îşi va pierde?”.

Îl îndemna demnitarul şi cei care erau împrejurul lui să se aşeze la masă, dar el nu voia.

Şi iarăşi îi ziceau cei ce şedeau: ‘Şezi, Eutropie, împreună cu noi, de mănâncă şi bea şi ascultă pe voievod’. Sfântul a răspuns: “Să nu-mi fie mie, robul lui Hristos, să şed împreună cu necuraţii, pentru că grăieşte proorocul David: Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi pe scaunul pierzătorilor n-a şezut. Şi iarăşi: N-am şezut în adunarea deşertăciunii şi nu voi intra cu călcătorii de lege. Şi iarăşi, alt prooroc vesteşte: Ieşiţi din mijlocul lor şi vă deosebiţi, grăieşte Domnul. Să nu vă atingeţi de necurăţia lor, că Eu vă voi primi pe voi. Şi Scriptura grăieşte iarăşi: ‘Cel ce umblă cu sfinţii, se va sfinţi, iar cel ce umblă cu necuraţii, este părtaş al lor'”. (Vieţile Sfinţilor)

În ziua de 3 martie, Sfinţii Eutropie şi Cleonic au fost crucificaţi în oraşul Pontine Amasea (Asia Mică), iar Sfântul Vasilisc a fost omorât pe 22 mai în oraşul Comana. (sursa: vol. “Vieţile Sfinţilor”)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *