Sfântul Leon: A petrecut 40 de zile lângă mormântul lui Petru, în post și rugăciune și Apostolul i s-a arătat

Spread the love

Sfântul Leon, episcop al Romei, este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 18 februarie. Acest mare arhiereu şi păstor al Bisericii lui Dumnezeu s-a născut la Roma. În timpul papei Sixt al III-lea, Sfântul Leon a fost hirotonit arhidiacon. Apoi, pentru înţelepciunea şi curăţia sa, după moartea papei Sixt, a fost ales prin voinţa tuturor episcop al Romei.

Ierarh în vremea năvălirilor barbare asupra Romei, papa Leon s-a rugat cu dinadinsul lui Dumnezeu cu postire şi cu lacrimi, cerând de la El apărare şi chemând în ajutor pe Sfinţii marii Apostoli Petru şi Pavel, apoi el însuşi a ieşit în faţa invadatorilor pentru a apăra cetatea. Sfântul Leon a fost un mare luptător pentru păstrarea dreptei credinţe. A cerut la Constantinopol convocarea celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic. Sinodul s-a ţinut în 451 la Calcedon şi a reunit cel mai mare număr de părinţi participanţi (520-630). Hotărârile luate de aceştia urmau să pună capăt tulburărilor generate de ereziile care negau unirea celor două firi, dumnezeiască şi omenească, ale Mântuitorului.

La Sinodul de la Calcedon a fost aprobată formula dogmatică care mărturiseşte pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, arătându-se că Iisus Hristos are o singură Persoană şi două firi. Cele două firi desăvârşite sunt unite în mod tainic în persoana divină unică a Cuvântului lui Dumnezeu, fără amestecare, fără schimbare, fără împărţire, fără despărţire.

Sfântul Leon a rămas în istoria Bisericii şi prin numeroasele sale scrieri (cuvântări, epistole, lucrări liturgice). Privind responsabilitatea arhiereului ca săvârşitor al tainei hirotoniei, se arată că Sfântul Leon, apropiindu-se de sfârşitul său, a voit să fie încredinţat pentru iertarea neputinţelor sale cele omeneşti. A petrecut astfel 40 de zile lângă mormântul Sfântului Apostol Petru în rugăciune şi în post, rugând pe Sfântul Apostol să se roage lui Dumnezeu pentru el şi să-i ierte greşelile lui.

La sfârşitul celor 40 de zile i s-a arătat Sfântul Apostol Petru şi i-a zis: „M-am rugat pentru tine şi iertate îţi sunt păcatele, afară de hirotonii, pentru că de acelea vei fi întrebat, de ai hirotonisit pe cineva bine şi legiuit, sau nu”. (Vieţile Sfinţilor)

După această înştiinţare, Sfântul Leon a îndesit rugăciunile sale, postirile şi milosteniile, strigând în zdrobirea inimii până ce a luat uşurarea cea desăvârşită. (sursa: vol. “Vieţile Sfinţilor”)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *