Sfânta Maria Magdalena, apostol al apostolilor: Se rostește o rugăciune specială

Spread the love

Sărbătoare mare în data de 22 iulie în calendarul ortodox. Sfânta Maria Magdalena este una dintre cele mai cunoscute și mai controversate figuri din Noul Testament. Ea este pomenită în calendarul ortodox la 22 iulie, ca fiind o mironosiță (femeie care a adus mir la mormântul lui Iisus) și o apostolă, adică o trimisă a lui Hristos pentru a vesti Evanghelia. Numele ei provine de la localitatea Magdala, situată pe malul lacului Ghenizaret, în Galileea. Aici s-a născut și a trăit până când a întâlnit pe Iisus, care a vindecat-o de șapte demoni, după cum relatează Evanghelistul Luca (8:2). De atunci, ea a devenit o urmăritoare fidelă a Mântuitorului, împreună cu alte femei care îi slujeau din averile lor.

Sfânta Maria Magdalena este menționată în toate cele patru Evanghelii canonice, dar și în unele texte apocrife (care nu fac parte din canonul biblic). Ea este prezentă la momente cruciale din viața lui Iisus, cum ar fi:

– Patima și răstignirea lui Iisus pe cruce (Matei 27:55-56; Marcu 15:40-41; Luca 23:49; Ioan 19:25)
– Cumpărarea și pregătirea miresmelor pentru ungerea trupului lui Iisus (Matei 27:57-61; Marcu 15:42-47; Luca 23:50-56)
– Mergerea la mormântul lui Iisus în dimineața Învierii și descoperirea pietrei rulate (Matei 28:1-10; Marcu 16:1-8; Luca 24:1-12; Ioan 20:1-18)
– Întâlnirea cu Iisus cel înviat și vestirea celorlalți ucenici (Matei 28:9-10; Marcu 16:9-11; Ioan 20:11-18)

Din aceste relatări reiese că Sfânta Maria Magdalena a fost prima martoră oculară a Învierii lui Hristos și prima care a anunțat această veste minunată apostolilor. De aceea, ea este numită “apostol al apostolilor” sau „apostola apostolorum” în tradiția creștină. Sfânta Maria Magdalena este un exemplu de credință, iubire și devotament față de Hristos. Ea ne învață să ne apropiem de Dumnezeu cu inima curată și să îi mărturisim pe El în fața lumii. De aceea, de sărbătoarea ei, nu este bine să facem următoarele lucruri:

– Să ne îndepărtăm de rugăciune și de participarea la slujbele bisericești. Rugăciunea este modul prin care ne comunicăm cu Dumnezeu și îi cerem ajutorul și iertarea. Slujbele bisericești sunt momente de comuniune cu Hristos și cu ceilalți credincioși. Sfânta Maria Magdalena s-a rugat neîncetat și a fost mereu alături de Iisus și de Biserica Sa.
– Să judecăm sau să bârfim pe ceilalți. Sfânta Maria Magdalena a fost adesea judecată sau confundată cu alte femei păcătoase din Evanghelii, cum ar fi femeia adulteră sau femeia care a uns cu mir pe Iisus. Ea a suferit mult din cauza acestor acuzații nedrepte și a fost nevoită să își apere reputația și credibilitatea. Noi trebuie să fim mai înțelegători și mai milostivi cu semenii noștri, știind că toți suntem păcătoși și avem nevoie de iertare.
– Să ne lăsăm conduși de patimi sau de demoni. Sfânta Maria Magdalena a fost eliberată de șapte demoni de către Iisus, ceea ce înseamnă că a fost vindecată de toate patimile care o chinuiau. Ea a renunțat la tot ce o lega de lume și a urmat pe Hristos cu toată ființa ei. Noi trebuie să ne luptăm cu ispitele care ne asaltează și să ne curățim sufletul prin spovedanie și împărtășanie.

Rugăciunea către Sfânta Maria Magdalena

Sfânta Maria Magdalena este ocrotitoarea femeilor, a celor care se pocăiesc, a celor care suferă de boli mintale sau de posesiune demonică, a grădinarilor, a parfumierilor, a coaforilor și a pelerinilor. Ea este invocată pentru vindecare, eliberare, protecție și ajutor la nevoi și necazuri grele. Iată o rugăciune pe care o putem rosti către ea:

Sfântă Mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Săi, ca să ne dăruiască nouă milostivire şi iertare de păcate şi să ne izbăvească pe noi de toată primejdia şi necazul. Tu, care ai fost vrednică să vezi pe Domnul nostru Iisus Hristos cel înviat din morţi şi ai vestit apostolilor Învierea Lui cea de-a treia zi, roagă-L pe El să ne lumineze şi să ne întărească pe noi în credinţa cea dreaptă şi să ne dăruiască nouă bucuria Învierii Sale celei fără de moarte. Tu, care ai fost curată şi sfântă înaintea Lui şi ai fost râvnitoare pentru El mai mult decât toţi ucenicii Săi, roagă-L pe El să ne curăţească pe noi de orice întinare trupească şi sufletească şi să ne aprindă în inimile noastre dragostea cea curată pentru El. Tu, care ai fost martor ocular al Patimilor Lui cele de bunăvoie şi ai stat lângă crucea Lui împreună cu Preacurata Maică a Sa şi cu Sfântul Apostol Ioan Teologul, roagă-L pe El să ne facă părtaşi ai suferinţelor Sale cele mântuitoare şi să ne unească cu El prin crucea Sa cea preaslavită. Tu, care ai fost cinstită cu daruri duhovniceşti şi cu harisma proorociei de la Duhul Sfânt Celor Trei Ipostasuri, roagă-L pe El să reverse peste noi darurile Sale cele bogate şi să ne umple pe noi de Duhul Sfânt Cel Sfântitor. Tu, care ai fost rânduită ca apostol al apostolilor şi vestitoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos tuturor oamenilor, roagă-L pe El să ne facă pe noi misionari ai Evangheliei Sale celei pline de viaţă şi mântuitoare şi să ne ajute să propovaduim credinţa cea ortodoxă tuturor celor ce nu-L cunosc pe El. 

Tu, care te-ai mutat din această viață trecătoare la viața cea veșnică și te bucuri de prezența lui Hristos în împărăția Sa cea cerească, roagă-L pe El să ne dăruiască nouă moarte creștinească și să ne primească pe noi în locașurile Sale cele luminoase și fericite. Tu, care ești cinstită și preamărită de toată Biserica lui Hristos de la răsărit până la apus, roagă-L pe El să ne păzească pe noi în unitatea credinței și a dragostei și să ne ocrotească pe noi de toate cursele vrăjmașului. Tu, care ești pildă de pocăință, de smerenie, de râvnă și de slujire față de Dumnezeu și de aproapele, roagă-L pe El să ne dăruiască nouă aceste virtuți și să ne ajute să le păstrăm până la sfârșitul vieții noastre. Amin.

Obiceiuri și tradiții de sărbătoarea Sfintei Maria Magdalena

Sfânta Maria Magdalena este considerată ocrotitoarea grădinilor și a florilor, pentru că se spune că ea a fost prima care a văzut floarea numită „lacrima Maicii Domnului”, care a crescut din lacrimile Fecioarei Maria la picioarele crucii. De aceea, în unele zone din țară, oamenii obișnuiesc să aducă flori la biserică pentru a fi sfințite și apoi le pun în grădini sau în case pentru a le feri de rele.

De asemenea, Sfânta Maria Magdalena este invocată pentru vindecarea bolilor mintale sau a celor cauzate de demoni. Se spune că cei care suferă de astfel de afecțiuni trebuie să bea apă sfințită sau să se spele cu ea pe cap, pe ochi și pe gură. De asemenea, se recomandă să se citească acatistul sau paraclisul Sfintei Maria Magdalena sau să se aprindă o lumânare în cinstea ei.

În unele locuri, există obiceiul ca femeile care poartă numele Sfintei Maria Magdalena să împartă pomeni celor săraci sau să facă milostenie pentru sufletele celor adormiți. Astfel, ele își arată recunoștința față de sfânta lor ocrotitoare și își câștigă binecuvântarea lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *