Rugăciunea către Sfântul Ioan Gură de Aur: Trebuie rostită neaparat în ziua de 13 noiembrie, în fiecare an

Spread the love

Tradiția zilei de Sfântul Ioan Gură de Aur, sărbătorită pe 13 noiembrie, este profund înrădăcinată în spiritualitatea creștină ortodoxă. Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscut pentru elocvența sa remarcabilă și pentru predici pline de înțelepciune, este considerat unul dintre cei mai mari Părinți ai Bisericii.

În tradiția ortodoxă, ziua de 13 noiembrie este marcată printr-o serie de ritualuri și practici religioase. Credincioșii participă la slujbe speciale în bisericile ortodoxe, unde se citesc rugăciuni și se fac referiri la viața și învățăturile Sfântului Ioan. Acesta este un moment de reflecție și de adâncire spirituală, unde credincioșii sunt încurajați să urmeze exemplul de viață al Sfântului Ioan și să practice virtuți precum umilința, iubirea și milostenia. De asemenea, în multe comunități, ziua de Sfântul Ioan Gură de Aur este un prilej de a celebra și onora pe cei care poartă numele sfântului. Este obiceiul ca acești sărbătoriți să primească felicitări și urări de bine de la familie și prieteni, iar în unele cazuri, se organizează mese festive.

În plus, această zi are și o dimensiune educativă, fiind o ocazie pentru predarea și discutarea învățăturilor Sfântului Ioan Gură de Aur în cadrul comunităților religioase. Adesea, preoții și teologii oferă predici și conferințe în care discută despre importanța mesajelor sale și impactul acestora asupra creștinismului.

În concluzie, ziua de Sfântul Ioan Gură de Aur este o sărbătoare importantă în calendarul ortodox, marcând respectul și admirația față de unul dintre cei mai venerați Părinți ai Bisericii și reprezentând o oportunitate de aprofundare a credinței și spiritualității creștine.

Iată rugăciunea care trebuie rostită în această zi:

O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sărguiește degrab a ne ajuta; izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică. Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dă­ruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înăl­țimea gândului smerit, spre slava lui Dum­nezeu și a noastră mântuire. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *