Rusaliile: După ce Apostolii au primit Duhul Sfânt, trăgând la sorţi, s-au dus în toate părţile pământului să vestească Evanghelia mântuirii şi credinţa în Hristos

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, are loc după Învierea Domnului (Sfintele Paşti) şi Înălţarea Sa la ceruri. Pogorârea

Citește mai mult