Acatistul Sfintei Parascheva, cea mai puternică rugăciune. Utilă pentru vindecarea bolilor incurabile

Spread the love

Sfânta Parascheva este una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul creștin ortodox. Acatistul Sfintei Parascheva este o puternică rugăciune citită pentru a cere ajutor divin în fața bolilor, necazurilor și dificultăților vieții. Poate fi recitată și acasă și se consideră că poate oferi alinare în fața bolilor incurabile. Acatistul Sfintei Parascheva este o rugăciune tradițională folosită pentru a căuta vindecare în fața bolilor, pentru a cere protecție împotriva necazurilor și pentru a găsi eliberare de suferințe. Când este citit cu devotament și smerenie, acesta poate să aducă împlinirea celor mai profunde dorințe și să aducă alinare sufletelor îndurerate.

Acatistul Sfintei Parascheva, folosită pentru a căuta vindecare în fața bolilor

„În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eșți și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eșți în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.”

Acatistul Sf. Parascheva Condacele și Icoasele

„Condacul 1: Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Icosul 1: Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune; pentru aceasta-ți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară; Bucură-te, porumbiță cuvântătoare; Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc; Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul; Bucură-te, mângâierea oamenilor; Bucură-te, alinarea de suferință; Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; Bucură-te, întărirea credincioșilor; Bucură-te, liman lin și neînviforat; Bucură-te, pildă bunei cucernicii; Bucură-te, lumânarea celor nepricepuți; Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *